Make your own free website on Tripod.com

CV for Tor Arne Rysstad

Brochmannsgate 5 - 13, 0470 Oslo
Telefon, jobb: 22 05 76 49 
Telefon, hjem: 22 58 98 67 
mob: 92 03 17 17

Personalia Født: 19 februar 1974.

Sivil status: Gift med Natalia

Språk: Engelsk og russisk.

 

Erfaring 1995-1996 Fædrelandsvennen Kristiansand/Lillesand

Freelance Journalist

Komunejournalist med hovedsaklig Birkenes som arbeidsfelt.

 

  1995 Norsk Flyfotosenter AS Tiller

Salgsmedarbeider

Solgte flyfoto til private kunder og bedrifter.

 

  1995 Birkeland Busser Birkeland

Drosje sjåfør (deltid)

Som journalist hadde jeg fri formiddager, og kjørte drosje på deltid.

 

  1996-1997 Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Oslo

Sivilarbeider

Jeg har i tiden som sivilarbeider vært tilknyttet Russlandssenteret ved NUPI, hvor jeg har hatt forskjellige oppgaver, hovedsaklig forskningsassistanse, samt oppgaver tilknyttet NUPIs dataavdeling.

Nettverket på NUPI er NT basert, med Windows 95 og MS-DOS/WIndows 3.11 klienter. Programvaren som brukes er vesentlig MS Office 95 og 97, Pegasus Mail, Netscape Navigator. Serverene benyttet NT Server 3.51. NUPI har også sin egen Internett server med O'Reily software.

Printerne som benyttes er forskjellige generasjoner av Hewlett Packard LaserJet.

 

  Fra 1. september 1997 Norsk Gallup Institutt  Oslo

IT-Konsulent

Jeg har ansvaret for hardware og brukersupport. Brukernivået er høyt, og oppgavene er svært varierte. 

Nettverket på Gallup er et NT basert Ethernet, med ca. 75 PC’er med primært Windows95, pluss enkelte NT Workstation brukere. Hos brukerne benyttes det  MS Office 95 eller 97, Exchange mail klient, SPSS / SAS statistikkanalyse programmer, MS Internet Explorer samt MS Frontpage hos Internett utviklere.  Datainnsamling foretas ved hjelp av en VAX, som kjører VMS og Bellvue intvervjusystem. Komunikasjon med VAX miljøet går via Attachmate KEA 340.

På server siden brukes det NT server 4.0, MS Mail og Arcada BackUp Exec. Det benyttes en kombinert fil- og mailserver og  en egen printserver.   Tilkoblingen til Internett skjer gjennom en AltaVista Firewall 97. Enkelte av brukerne benytter seg også av AltaVista Tunnel 97.

Printerne er Hewlett Packard-baserte Digital PrintServer 17 og QMS 1752 for svart-hvit foruten en Hewlett Packard LaserJet 5 MX Si. Farge og overhead blir skrevet ut på Tektronix Tek 340 og Tek 350.

 

Utdanning 1990–1991 Sørlandets Tekniske Fagskole Grimstad

Grunnkurs Elektro.

1991–1992 Arendal Maritime Tekniske Skole Arendal

Videregående kurs I. Generell Elektronikk.

1992–1993 Arendal Maritime Tekniske Skole Arendal

Videregående kurs II. Datateknisk linje.

1993–1994 Det statlige hviterussiske universitet Minsk

Russisk for utlendinger.

1994–1995 Det statlige hviterussiske universitet Minsk

1. år Juss.

 

Interesser

 

 

Data og elektronikk, Internett, fotografering, reiser, språk.

Send meg en e-mail, eller gåtilbake til hjemmesiden min